صفحه دانلود

نرم افزار “بیمه یار” جهت استعلام نرخ حق بیمه ها مانند بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه آتش سوزی و … می باشد.

 

نرم افزار “صیاد” جهت استعلام چک های طرح صیاد می باشد.
با توجه به افزایش چک های برگشتی ، بانک مرکزی در اقدامی جدید نسبت به یکپارچه سازی دسته چک ها نموده است که این چک ها متحد الشکل می باشد و دارای شناسه منحصر به فرد برای هر چک می باشد.بیمه مرکزی برای استعلام و پیگیری چک های صادره توسط اشخاص ، سامانه ای به نام سامانه استعلام پیامکی صیاد ایجاد نموده است که میتوان با استفاده از آن از وضعیت چک صادر شده و صاحب چک در سیستم بانک مرکزی مطلع شد.

نرم افزار “پول سایان” جهت سهولت در شمارش پول اعم از اسکناس و مسکوکات می باشد که قابلیت شمارش به ریال و تومان را دارد.
همچنین شما را در جهت نوشتن چک یاری می نماید.