صفحه دانلود

نرم افزار “پول سایان” جهت سهولت در شمارش پول اعم از اسکناس و مسکوکات می باشد که قابلیت شمارش به ریال و تومان را دارد.
همچنین شما را در جهت نوشتن چک یاری می نماید.

نرم افزار “صیاد” جهت استعلام چک های طرح صیاد می باشد.
با توجه به افزایش چک های برگشتی ، بانک مرکزی در اقدامی جدید نسبت به یکپارچه سازی دسته چک ها نموده است که این چک ها متحد الشکل می باشد و دارای شناسه منحصر به فرد برای هر چک می باشد.بیمه مرکزی برای استعلام و پیگیری چک های صادره توسط اشخاص ، سامانه ای به نام سامانه استعلام پیامکی صیاد ایجاد نموده است که میتوان با استفاده از آن از وضعیت چک صادر شده و صاحب چک در سیستم بانک مرکزی مطلع شد.

نرم افزار “بیمه یار” جهت استعلام نرخ حق بیمه ها مانند بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه آتش سوزی و … می باشد.