بیمه یار

نرم افزار نرخ دهی انواع بیمه (بیمه یار)

توضیحات :

این نرم افزار جهت نرخ دهی انواع بیمه نامه مانند بیمه شخص ثالث ، بیمه بدنه اتومبیل ، بیمه آتش سوزی و … می باشد که به مرور قابلیت های جدید اضافه خواهد شد.

قابلیت ها:

✅ محاسبه نرخ حق بیمه شخص ثالث

✅ محاسبه نرخ حق بیمه بدنه اتومبیل 

✅ محاسبه نرخ حق بیمه آتش سوزی ( در آینده)

✅ محاسبه نرخ حق بیمه مسئولیت (در آینده)