ساختمان مرکزی بیمه ایران

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان برزیل غربی، پلاک ۵۱

کد پستی:۱۴۳۵۸۱۴۷۱۵

صندوق پستی: ۶۳۶۳-۱۴۱۵۵

تلفن: ۸۶۰۹۲۲۳۸

پیشخوان خدمات الکترونیک ۰۹۶۶۸

واحدهای مستقر :

 • دفتر مدیریت عامل ۸۶۷۱۱۶۰۰
 • معاونت طرح و برنامه ۸۶۷۱۱۴۱۴
 • مدیریت برنامه ریزی و بودجه ۸۶۷۱۱۱۲۲
 • اداره رفاه ۸۶۷۱۱۴۱۹
 • کمیسیون وام ۸۶۷۱۱۴۴۰
 • امور بازنشستگان ۸۶۷۱۱۴۴۷
 • مدیریت اشخاص ۸۶۷۱۱۷۷۱
 • مدیریت اتومبیل ۸۶۷۱۱۵۵۵
 • مدیریت مسئولیت و حمل و نقل ۸۶۷۱۱۹۰۰
 • مدیریت اموال ۸۶۷۱۱۹۴۴
 • معاونت آتش سوزی ۸۶۷۱۱۳۳۹
 • روابط عمومی ۸۶۷۱۱۲۰۲
 • امور ایثارگران ۸۶۷۱۱۲۱۶
 • مدیریت حراست ۸۶۷۱۱۶۱۰
 • مدیریت حسابرسی ۸۶۷۱۱۷۸۰
 • اداره کل دبیرخانه ۸۶۷۱۱۱۸۵
 • مرکز پرداخت دیه معاونت اجرایی اشخاص ۳۳۹۴۰۸۸۰
 • مرکز پرداخت دیه معاونت اجرایی اتومبیل ۳۳۹۴۰۸۸۶

منبع : سایت بیمه ایران