پول سایان

نرم افزار پول شمار (پول سایان)

توضیحات :

نرم افزار “پول سایان” جهت سهولت در شمارش پول اعم از اسکناس و مسکوکات می باشد که قابلیت شمارش به ریال و تومان را دارد.

همچنین شما را در جهت نوشتن چک یاری می نماید.

قابلیت ها :

۱- شمارش پول به ریال و تومان

۲- راهنمای نگارش چک به ریال و تومان

۳ – محاسبه کلیه اسکناس ها و مسکوکات اعم از :

یکصد هزار تومانی  –  پنجاه هزار تومانی  –  ده هزار تومانی  –  پنج هزار تومانی  –  دو هزار تومانی  –  هزار تومانی

پانصد تومانی  –  دویست تومانی  –  یکصد تومانی  –  پنجاه تومانی  –  بیست و پنج تومانی