بیمه مسؤلیت حرفه ای پزشکان

به منظور تأمین بیمه ‌ای جامعه پزشکی کشور، بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان از سال ۱۳۶۵ و برای نخستین بار توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه گردیده است.این بیمه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی…