وبلاگ

برگزاری دومین جلسه هم اندیشی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای با حضور مدیر عامل بیمه ایران

دومین جلسه هم اندیشی فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای با حضور سید مجید بختیاری مدیر عامل ، دکتر سلامی مدیر کل برنامه ریزی وبودجه ، علی حسین…