۳۱ فروردین آخرین مهلت استفاده از تخفیف ۵۰ درصدی بیمه ایران به بدهکاران مقصر حوادث رانندگیتمامی بدهکاران مقصر و مسئول حوادث رانندگی با بدهی کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان به شرکت سهامی بیمه ایران، مشمول ۵۰ درصد تخفیف و بخشودگی می شوند.
یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۳۲منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : ۳۱ فروردین آخرین مهلت استفاده از تخفیف ۵۰ درصدی بیمه ایران به بدهکاران مقصر حوادث رانندگی