هلدینگ های بزرگ کشور زیر چتر حمایتی بیمه ایران قرار میگیرنددر پی نهادینه سازی و تداوم رویکرد حمایتی بیمه ایران از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال جهش تولید، مجموعه ها و گروه های تولیدی بزرگ کشور تحت پوشش شرکت سهامی بیمه ایران قرار میگیرند. مدیرعامل بیمه ایران در نشست توسعه همکاری با آقای مهندس افراشته پور مدیرعامل هلدینگ افرا، از تداوم سیاست حمایت از جهش تولید و حمایت حداکثری بیمه ایران از هلدینگ های معظم کشور‌خبر داد. دکتر رضایی اصل وفای به عهد را از مهم ترین اصول و باور اعتقادی مدیران و کارکنان بیمه ایران دانست و رسالت و وظیفه بیمه ایران را در مقطع کنونی اقتصاد کشور پراهمیت تر و مضاعف دانست . آقای افراشته پور نیز ضمن تشکر از سبقه همکاریهای مشترک و عملکرد متمایز بیمه ایران در ارایه خدمات کیفی و با توجه به ظرفیت ریسک پذیری و توانمندیهای فنی و مالی بیمه ایران،اطمینان خاطر تولیدکنندگان را از ناحیه تامین ریسک ها و ایفای بموقع تعهدات ضروری دانست و خاطرنشان کرد که با توسعه و تعمیق همکاری با بیمه ایران، فعالان اقتصادی، دغدغه و نگرانی از ناحیه خطرات، فعالیت ها و مسئولیت ها نداشته باشند. در خاتمه این نشست که معاون فنی و مدیرکل بیمه های مسئولیت و حمل و نقل بیمه ایران نیز حضور داشتند طرفین نسبت به امضا و مبادله تفاهم نامه همکاری اقدام نمودند.  
سه‌شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۲منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : هلدینگ های بزرگ کشور زیر چتر حمایتی بیمه ایران قرار میگیرند