معارفه عضو جدید هیات مدیره بیمه ایراندر مراسمی باحضور معاون وزیر اقتصاد، خانم یکتا اشرفی بعنوان عضو جدید هیات مدیره بیمه ایران معارفه شد. در این مراسم که با حضور اعضای هیات مدیره بیمه ایران برگزار شد، همچنین از خدمات آقای رضا کاظمی تکلیمی عضو سابق هیات مدیره بیمه ایران تجلیل شد. آقای کاظمی تکلیمی اخیرا بعنوان “رییس هیات عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی” منصوب شده است.
دوشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۵۴منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : معارفه عضو جدید هیات مدیره بیمه ایران