فراخوان مشارکت در تدوین سند راهبردی بیمه ایرانبه نام خدا   ذینفعان گرامی و نخبگان فرهیخته همکاران گرامی، نمایندگان محترم   باسلام نام و نشان شرکت سهامی بیمه ایران برای همه ما یادآور سازمانی است محبوب که منشاء خدمات بسیاری برای کشور بوده است. ما کارکنان و نمایندگان نیز بخش مهمی از عمر خود را در آن صرف نموده و فصل مشترک و خاطراتی متعدد را در این شرکت معظم خلق نموده ایم. بنابراین نسبت به آن حسی عمیق، تعهدی نیرومند و باوری درونی داریم. اینک که قصد تدوین و روزآمد نمودن راهبردهای اصلی شرکت را برای سال های سده ۱۴۰۰ داریم شایسته است که در ترسیم آینده مطلوب از خرد جمعی از همه عزیزان بهره مند شویم. زیرا که باور داریم تجربه و ذخایر ارزشمند علمی و عملی شما بزرگواران پیش نیاز و پشتیبان تدوین سندی است جامع تا بتوانیم گام های محکم و پایداری را در مسیر تحول و ارتقاء جایگاه و نقش شرکت سهامی بیمه ایران در ارتقای صنعت بیمه و به تبع آن توسعه کشور برداریم.  با توجه به محدودیت های کرونایی برای برگزاری جلسات به صورت حضوری، تلاش شد در قالب پرسشنامه‌ای کوتاه نسبت به اخذ نظر شما بزرگواران اقدام شود. نتایج تجمیع شده این پرسشنامه به صورت مستقیم در هیأت محترم مدیره مطرح و مبنای تنظیم سند راهبردی قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر این پرسشنامه کمک می‌کند که ما در شرکت محبوب بیمه ایران به اجماع و توافق فراگیر و سازنده برای فرداهای بهتر برسیم.  پرسشنامه از طریق پیوندهای زیر و به تفکیک در دسترس می باشد.   جهت دسترسی همکاران از طریق پرتال داخلی بیمه ایران اینجا را کلیک کنید. جهت دسترسی  شبکه فروش ازطریق پرتال نمایندگان اینجا را کلیک کنید. جهت دسترسی مشتریان و خبرگان مدعو اینجا را کلیک کنید.    از این که با اشتیاق و دلسوزی حداکثر تا تاریخ ۲۷ خردادماه ۱۴۰۰ به این پرسشنامه مهم پاسخ و در این اقدام مفید و آتیه ساز مشارکت می فرمایید بی نهایت سپاسگزارم.   سیدمجید بختیاری
دوشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۲۲:۴۶منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : فراخوان مشارکت در تدوین سند راهبردی بیمه ایران