ضرورت نوآوری در محصولات و خدمات بیمه ایوزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیران صنعت بیمه کشور صمن تشریح انتظارات این وزارتخانه از این صنعت گفت: برای نوآوری در محصولات و خدمات بیمه ای؛ حتمأ باید مسیر فعلی را تغییر دهیم.
یک‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۵۰منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : ضرورت نوآوری در محصولات و خدمات بیمه ای