صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت برای سال مالی منتهی به 29‏/12‏/1398” در اجرای ماده 93 مصوب شورای عالی بیمه کمیته یک شرکت با راهبری یکی از اعضای هیات مدیره تشکیل و به صورت منظم نسبت به بررسی ریسک های مترتب بر عملیات شرکت نظارت دارد . حقوق و مزایای هیات مدیره و کارکنان مطابق مفاد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه و پرداخت می گردد . صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت برای سال مالی منتهی به 29‏/12‏/1398 که در روزنامه اطلاعات مورخ 27‏/07‏/1399 و روزنامه آفتاب 06‏/02‏/1400 به چاپ رسیده است . ” جهت مشاهده فایل های  1   و  2  و  3   کلیک کنید.
چهارشنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۱۹منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت برای سال مالی منتهی به 29‏/12‏/1398