شعب بیمه ایران

 

شعب بیمه ایران در مناطق تهران

 • منطقه ۱ : شعبه شمیران : ۱۶-۲۲۷۱۵۳۱۵
 • منطقه ۳ : شعبه نمایشگاه : ۷-۸۸۶۰۸۵۶۴
 • منطقه ۴ : شعبه پاسداران : ۲۲۸۷۱۰۲۶
 • منطقه ۵ و ۹ و استثنائی : شعبه آزادی : ۹۰-۶۶۰۳۵۵۸۷
 • منطقه ۶ : مجتمع فاطمی : ۵-۸۸۹۷۳۳۲۳ و۱۷-۸۸۹۸۸۹۱۴
 • منطقه ۷ : مجتمع مطهری : ۱۰-۸۸۵۰۲۳۰۱
 • منطقه ۸ و ۱۳ : شعبه تهران نو : ۹-۷۷۸۴۱۹۰۰
 • منطقه ۱۰ : مجتمع سعدی : ۶-۸۸۳۰۲۰۸۱
 • منطقه ۱۱ : شعبه بازار : ۵۵۶۳۷۳۷۷
 • منطقه ۱۲ ، ۱۴ و ۱۵ : شعبه هفده شهریور : ۵۹-۳۳۱۳۶۸۵۶
 • منطقه ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ : شعبه هلال احمر :
 • منطقه ۱۶ ، ۱و۲ شهرری ، پاکدشت ، ورامین : شعبه بعثت : ۱۵-۵۵۳۰۲۹۱۲
 • واحدهای ستادی،تربیت معلم،نهضت: معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص(شبانه روزی): ۵-۸۸۷۲۳۱۹۰

منبع : سایت بیمه ایران