سید مجید بختیاری، مدیرعامل جدید بیمه ایران شدوزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی با استناد به مصوبه مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، «سید مجید بختیاری» را به عنوان “عضو هیات مدیره و مدیرعامل جدید بیمه ایران” منصوب کرد.
چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۳۸منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : سید مجید بختیاری، مدیرعامل جدید بیمه ایران شد