سکان ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار به مجید عشقی سپرده شدوزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست شورای عالی بورس در گفتگو با خبرنگاران رسانه ملی از انتخاب مجید عشقی به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کشور خبر داد.
یک‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۴۸منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : سکان ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار به مجید عشقی سپرده شد