ساختمان پاسداران

آدرس: خیابان پاسداران،‌ خیابان شهید اخوان (بوستان دوم‌) چهار راه امیر ابراهیمی‌، پلاک1

تلفن:3 – 22888701

واحدهای مستقر :

  • مرکز آموزش و توسعه
  • مدیریت پیام بیمه ایران
  • مدیریت سرمایه گذاری
  • کانون بازنشستگان
  • شعبه پاسداران

منبع : سایت بیمه ایران