ساختمان معاونت نظارت بر خسارت جانی اتومبیل

آدرس: خ سعدی شمالی، نرسیده به چهارراه مخبر الدوله

تلفن:۳۳۹۴۰۸۸۶ ‏- ۸۶۷۱۲۷۸۹

منبع : سایت بیمه ایران