ساختمان معاونت نظارت بر خسارت جانی اتومبیل

آدرس: خ سعدی شمالی، نرسیده به چهارراه مخبر الدوله

تلفن:33940886 ‏- 86712789

منبع : سایت بیمه ایران