ساختمان مدیریت و فناوری اطلاعات و آمار

آدرس: خیابان دکتر فاطمی، خیابان جویبار ، کوچه میرهادی

تلفن:8-88917477

واحدهای مستقر :
  • مدیریت فناوری اطلاعات و آمار

منبع : سایت بیمه ایران