ساختمان مدیریت فناوری اطلاعات و آمار شماره2

آدرس: خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی پلاک 245

کدپستی: 1586817811

تلفن:69-88975366

واحدهای مستقر :

  • ساختمان شماره 2 مدیریت فناوری اطلاعات و آمار
  • واحد بهره برداری از نرم افزار
  • واحد مدیریت خدمات
  • واحد پیشخوان خدمت

منبع : سایت بیمه ایران