ساختمان مدیریت فناوری اطلاعات و آمار شماره۲

آدرس: خیابان مطهری بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی پلاک ۲۴۵

کدپستی: ۱۵۸۶۸۱۷۸۱۱

تلفن:۶۹-۸۸۹۷۵۳۶۶

واحدهای مستقر :

  • ساختمان شماره ۲ مدیریت فناوری اطلاعات و آمار
  • واحد بهره برداری از نرم افزار
  • واحد مدیریت خدمات
  • واحد پیشخوان خدمت

منبع : سایت بیمه ایران