ساختمان ستادی سعدی شماره ۲

آدرس: خ سعدی شمالی، نرسیده به چهارراه مخبر الدوله

کدپستی: ۱۱۴۶۶۳۳۳۴۱

تلفن:۹ – ۳۳۹۷۰۲۴۲

واحدهای مستقر :

  • معاونت اجرائی بیمه های اشخاص(درمان)
  • معاونت اجرائی بیمه های اتومبیل (دیه)

منبع : سایت بیمه ایران