ساختمان ستادی سعدی شماره 2

آدرس: خ سعدی شمالی، نرسیده به چهارراه مخبر الدوله

کدپستی: 1146633341

تلفن:9 – 33970242

واحدهای مستقر :

  • معاونت اجرائی بیمه های اشخاص(درمان)
  • معاونت اجرائی بیمه های اتومبیل (دیه)

منبع : سایت بیمه ایران