ساختمان امور نمایندگان

آدرس: میدان فاطمی- نبش بیستون- بین خیابان4/1 و خیابان 6/1 پلاک 53

تلفن: 88957843-88991803-88973529

واحدهای مستقر :

  • اداره کل پذیرش نمایندگان حقیقی و فروش بیمه عمر: 88957856-88983527-88973526
  • اداره کل نمایندگان حقیقی و حقوقی: 88991805-88973530-88991806
  • کارگروه نظارت بر دفاتر نمایندگان: 88952693
  • واحد سنهاب معاونت امور نمایندگان: 88973528-88991808

منبع : سایت بیمه ایران