راهکارهای اجرایی مدیرعامل بیمه ایران برای جاری سازی مفاهیم «تحول دیجیتال» در شرکتمدیرعامل بیمه ایران خواستار همکاری، مشارکت و هم افزایی تمامی بخش ها برای جاری سازی مفاهیم “تحول ‏دیجیتال” در شرکت شد.   به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سید مجید بختیاری در بخشنامه ای به معاونین  و مدیران ستادی و اجرایی، با اشاره به نتایج حاصل از بازدید از چندین واحد اجرایی، مطالعه گزارش های روزانه و برخی شواهد و ‏قرائن موجود در شرکت، راهکارها و نکاتی اساسی را برای اجراء و رعایت در تمامی بخش های شرکت مورد تاکید قرار داد. در این دستور العمل، مدیر عامل بیمه ایران با اشاره به اینکه بازنگری در مدل های کسب و کار (صرف نظر از سیستم های نرم افزاری)، تقویت روحیه دگراندیشی، توجه ‏عمیق به تغییرات سبک زندگی جامعه، تحولات درون و پیرامون شرکت بایستی در نهایت منجر به ‏ارائه راهکارهای واقع بینانه برای بهبود اوضاع در شرکت شود، تاکید کرده است: « امروز بایستی باور کنیم که اگر چه حوزه فناوری اطلاعات با پیچیدگی ­های بسیار جدی در نگهداشت، ارتقاء و پایداری زیر ساخت ­های ایجاد شده اعم از ارتباطات، نرم­افزارها و منابع ذخیره ­سازی و پردازشی مواجه است، اما در حوزه­ های کسب و کاری و فرایندهای بیمه­گری سخت نیازمند همکاری، مشارکت و هم افزایی تمامی بخش­های شرکت برای جاری­سازی مفاهیم “تحول دیجیتال” است. مدیرعامل بیمه ایران در این بخشنامه، هر یک از استانها را به تشکیل هسته های “ارتقای کیفیت خدمات” به تفکیک رشته های بیمه ای موظف ساخته تا از این طریق نقطه ‏نظرات بهبودی از نمایندگی ها و شعب تابعه استان جمع آوری، تحلیل و در قالب گزارشات شفاف به ‏مدیریت رشته بیمه ای مربوطه (بطور مثال مدیریت بیمه های اشخاص) ارسال نمایند. ‏وی، در ادامه، مدیریت های بیمه ای (فنی) را نیز به تشکیل هسته های متمرکز مشابه موظف کرده است تا با جمع آوری نظرات ‏استانها، نسبت به مطالعه دقیق، تحلیل و ارزیابی موارد مندرج در این گزارش ها اقدام کرده ‏و با رویکردی واقع بینانه و بهبودی طلبانه، نقاط قابل اصلاح را در قالب تقاضاهای کوتاه مدت، ‏میان مدت و بلند مدت به مدیریت فناوری اطلاعات و آمار اعلام و یک نفر از همکاران ‏خود را هم با اختیارات تام و قدرت تصمیم گیری به این مدیریت معرفی کنند.‏ بختیاری تصریح کرده است که مدیران فنی شرکت، پس از جمع آوری نظرات استانها ، صرف نظر از تأثیر بهبودی های ‏نرم افزاری، بایستی ضمن بازنگری در رویه و روال ها و بخشنامه ها و نیز صدور شیوه نامه های جدید خود، ‏بهبودی های بسیاری را حاصل نمایند و بنابراین، توقع رفع تنگناها نبایستی صرفاً منوط به اقدامات در حوزه ‏فناوری اطلاعات باشد.‏ ‏بنا به این بخشنامه، با توجه به کمبود شدید منابع و نیروی انسانی در مدیریت فناوری اطلاعات و نیز حجم بسیار ‏بالا و پیچیده نیازمندی ها در این حوزه، لازم است تعاملات، اعلام نیاز و پیگیری نیازمندی های مربوط به ‏هر یک از رشته های بیمه ای صرفاً از طریق مدیریت فنی ذیربط انجام شده و در واقع مدیریت های مذکور با ‏سازماندهی جدید خود پاسخگوی شعب و واحدها باشند.‏ بختیاری در پایان، با تاکید بر اینکه مدیریت فناوری اطلاعات در حوزه بهبود و ارتقای قابلیت ها صرفاً بایستی روی اعلام نیاز ‏مدیریت های فنی متمرکز شده و تقاضای استان ها را باید مدیران فنی پاسخگو باشند؛ اقدام جدید در راستای مفاد این بخشنامه را صرفاً کوشش در ایجاد بهبودهای مؤثر برای رفع موانع و ‏مشکلات جاری دانسته که بستر را آماده و پذیرای مفهوم پیچیده “تحول دیجیتال” می کند.
یک‌شنبه، ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۱۳منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : راهکارهای اجرایی مدیرعامل بیمه ایران برای جاری سازی مفاهیم «تحول دیجیتال» در شرکت