دوره آموزشی تربیت مدیر ریسک دربیمه ایران آغاز شددوره آموزشی تربیت مدیر ریسک (CRO) در شرکت سهامی بیمه ایران با حضورسید مجید بختیاری مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، معاونین، مدیران و اعضای کارگروه آموزشی، برای کارشناسان و رابطین مدیریت ریسک واحدهای اجرایی سراسر کشور آغاز شد .
شنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۴۷منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : دوره آموزشی تربیت مدیر ریسک دربیمه ایران آغاز شد