درمان جانبازان و خانواده شهدا

مرکز قراردادهای درمان جانبازان و خانواده های شهدا

شعبه ممتاز قراردادهای خاص

آدرس : خیابان مطهری – بعد از چهار راه قائم مقام

تلفن: ۱۳-۸۸۵۳۷۳۰۹ و ۳-۸۸۷۳۲۹۵۲

ساعت کار : ساعت اداری

منبع : سایت بیمه ایران