خسارت سیار

مرکز پرداخت خسارت سیار

آدرس : خیابان سعدی شمالی – جنب بیمارستان امیراعلم – خیابان تقوی – پ 4

تلفن: 09668

ساعت کار : ساعت اداری ، پنچ شنبه ها از ساعت 7:30 الی 16 وجمعه ها از ساعت 8 الی12

منبع : سایت بیمه ایران