حضور مدیرعامل بیمه ایران در نخستین گردهمایی مدیران ستادی و شعب بیمه ایران معیننخستین گردهمایی مدیران ستادی و شعب بیمه ایران معین، با حضور دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران معین در تهران برگزار شد.
دوشنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۱۸منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : حضور مدیرعامل بیمه ایران در نخستین گردهمایی مدیران ستادی و شعب بیمه ایران معین