توزیع سهام عدالت میان ۴۹ میلیون نفر، بزرگترین طرح اقتصادی کشور استبه گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) دکتر خاندوزی با اشاره به اهمیت و بی نظیر بودن این اقدام گفت: با توزیع ۴۹ میلیون نفری سهام عدالت بی شک بزرگترین  طرح اقتصادی به لحاظ فراگیری در اقتصاد کشور صورت گرفت که توانست با مشارکت این خیل عظیم و با تنوع اقشار و گروه‌ها و استان‌های مختلف اجرایی شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما در کشور فقط توزیع های یک طرفه ای مانند توزیع یارانه های دولت را داریم که ممکن است ۶۰ یا ۷۰ میلیون نفر را شامل بشود، افزود: اما از نظر فراگیری و دامنه شمول هیچ طرح اقتصادی فراگیرتری در کشور وجود ندارد که دامنه شمول آن فراتر از سهام عدالت باشد.  وزیر اقتصاد در ادامه گفت: در این زمینه چند هدف از ابتدا مشخص بود، و در ابلاغیه ای که رهبر معظم انقلاب در همان سال ابتدای شروع طرح به دولت ابلاغ کردند، بر کاهش نقش دولت در تصدی گری بنگاه‌ها و توزیع متعادل ثروت گرفته تا ایحاد درآمد پایدار دائمی برای خانوارها تأکید شد.
یک‌شنبه، ۲۶ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۴۸منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : توزیع سهام عدالت میان ۴۹ میلیون نفر، بزرگترین طرح اقتصادی کشور است