تمهیدات بیمه ایران برای تشدید اقدامات مبتنی بر مبارزه و کنترل شیوع ویروس کرونابیمه ایران اقدامات گسترده ای را برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و کنترل آن انجام داده است. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در پی تاکیدات مدیرعامل و هیات مدیره بیمه ایران مبنی بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مدیریت و کنترل شیوع ویروس کرونا، ستاد مدیریت بحران کرونا بیمه ایران اقدامات و تصمیمات ویژه ای در این زمینه درنظر گرفته است.
یک‌شنبه، ۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۰:۳۸منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : تمهیدات بیمه ایران برای تشدید اقدامات مبتنی بر مبارزه و کنترل شیوع ویروس کرونا