تعهد بیمه ایران به انجام مسئولیت های اجتماعی در دوران سخت شیوع کرونابیمه ایران در شرایط سخت پاندومی کرونا نسخه دلتا، با همکاری وزارت بهداشت اقدام به تهیه یک دستگاه سی تی اسکن برای مهار این بیماری نمود. شرکت سهامی بیمه ایران در چارچوب ایفای مسئولیت های اجتماعی خود به ویژه در دوران سخت شیوع کرونا و تلاش همگانی برای مهار آن، یک دستگاه سی تی اسکن به وزارت بهداشت اهدا کرد. به گزارش روابط‌عمومی بیمه ایران، با توجه به مفاد تفاهم نامه همکاری بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت بیمه ایران برای مشارکت این شرکت در طرح‌ خرید یک دستگاه سی تی اسکن که در شرایط تشدید بحران همه گیری کرونا بسیار حیاتی می نماید، هیات مدیره بیمه ایران با خرید و اهدای دستگاه مذکور موافقت کرد. به این ترتیب، بنا به مصوبه هیأت مدیره بیمه ایران، هزینه خرید یک دستگاه سی تی اسکن تولید داخل کشور در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.
شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۱۸منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : تعهد بیمه ایران به انجام مسئولیت های اجتماعی در دوران سخت شیوع کرونا