تخفیفات ویژه بیمه بدنه اتومبیل

1- تخفیف ویژه :

با توجه به قیمت اتومبیل ، خودروهایی که قیمت آنها پایین تر از 70 میلون تومان باشد از 10% تخفیف و خودروهای با قیمت 70میلیون تومان و بالاتر ، از 20% تخفیف ویژه برخوردار می گردند .

2- تخفیف ویژه اتومبیل های صفر کیلومتر :

شما می توانید با ارائه کپی سند و کپی برگ کمپانی تا حداکثر 3 ماه از تاریخ برگ کمپانی ، از 20% تخفیف ویژه برخوردار گردید.

3- تخفیف نقدی :

درصورتیکه بیمه بدنه اتومبیل را به صورت نقدی خریداری نمایید از 10% تخفیف برخوردار می گردید.

4- تخفیف بیمه نامه شخص ثالث :

تخفیفات بیمه شخص ثالث تا حداکثر 20% قابل انتقال به بیمه بدنه می باشد ( تخفیف بیمه شخص ثالث در جای خود باقی می ماند)