تاکید بر جریان اطلاع رسانی دقیق و صحیح در بیمه ایران شرکت سهامی بیمه ایران با صدور اطلاعیه ای بر توجه به جریان اطلاع رسانی دقیق و صحیح در این شرکت تاکید کرد.    در اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران آمده است: با عنایت به اهمیت و جایگاه والای اطلاع رسانی صحیح، سریع، دقیق و روشن در مجموعه سیاستگذاری های بیمه ایران و ضرورت ضابطه‌مند ساختن جریان اطلاع رسانی، به استحضار می رساند؛ انتشار هرگونه خبر، گزارش، مصاحبه، تحلیل و دیگر قالب های محتوای اطلاع رسانی منتسب به شرکت سهامی بیمه ایران، فقط در صورت درج در سایت رسمی این شرکت به نشانی www.iraninsurance.ir معتبر است.     بدیهی است بیمه ایران در خصوص سایر مطالب منتشره در خارج از این چارچوب مسؤولیتی نخواهد داشت.
یک‌شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۲۰منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : تاکید بر جریان اطلاع رسانی دقیق و صحیح در بیمه ایران