بیمه گذاران مبتلا به ویروس کرونا تحت پوشش بیمه نامه های زندگی بیمه ایرانبیمه ایران ، بیماری کرونا را برای بیمه گذاران بیمه های زندگی خود تحت پوشش قرار داد.
یک‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۱۵منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بیمه گذاران مبتلا به ویروس کرونا تحت پوشش بیمه نامه های زندگی بیمه ایران