بیمه ایران عنوان رتبه اول گروه بیمه ای 100‌ شرکت برتر ایران را کسب نمودبر اساس آخرین رتبه بندی صد شرکت برتر ایران ( IMI-100 ) که از سوی سازمان مدیریت صنعتی اعلام شد،   بیمه ایران   عنوان رتبه اول گروه موسسات بیمه ای و رتبه بیست ویکم صد شرکت برتر ایران از میان 500   شرکت ایرانی را کسب نمود.   به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ،   سازمان مدیریت صنعتی برای بیست و چهارمین سال متوالی، رتبه بندی شرکتهای برتر ایران را براساس صورت های سال مالی 1399   تهیه نموده است. شاخص های مورد استفاده در رتبه بندی IMI-100   با توجه به وجود انواع شرکت های تولیدی، خدماتی، بیمه ای، سرمایه گذاری و بانکها، بر اساس رقم فروش این شرکتها، لحاظ شده است. هدف سازمان مدیریت صنعتی از شناسایی، آرایش و تهیه فهرست 500 شرکت بزرگ کشور، در کنار یکدیگر، ارائه تصویری سالانه و متکی به آمارهای کمی قابل اعتماد، از چگونگی تغییرات در آرایش بنگاه های بزرگ کشور و صنایع و فعالیت های اقتصادی مختلف است. پویایی، تداوم و تسریع روند توسعه بنگاههای اقتصادی و در پی آن کل اقتصاد کشور در گروی شناخت کامل و صحیحی از نقاط قوت و ضعف فعالیتهای اقتصادی بنگاههای کشور است و از آنجایی که قوت و ضعف مفاهیم نسبی هستند که بر مبنای مقایسه استوار می باشند، در این فهرست با مقایسه صنایع و بنگاههای اقتصادی کشور با یکدیگر زمینه ای فراهم می شود که می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران و سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد و منجر به تحقیقات پژوهشگران در جهت شناخت فضای کسب و کار از زوایایی تازه گردد.
دوشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۰ ۱۵:۵۵منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بیمه ایران عنوان رتبه اول گروه بیمه ای 100‌ شرکت برتر ایران را کسب نمود