بیمه ایران طرح صدور بیمه نامه حوادث نوروزی خانواده را آغاز کرددر آستانه فرارسیدن تعطیلات نوروزی و اعلام ستاد ملی کرونا مبنی بر موافقت با انجام سفرهای نوروزی با رعایت پروتکل های مربوطه، شرکت سهامی بیمه ایران، صدور بیمه نامه حوادث نوروزی خانواده را ، از بیستم اسفند ماه1400 آغاز کرد، هموطنان می توانند جهت خرید این بیمه نامه به  شعب و نمایندگی های بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه نمایند. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، فاطمه برهمن مدیر کل بیمه های اشخاص با اعلام این خبر افزود : تمامی اعضای خانواده شامل سرپرست، همسر، فرزندان، پدر ومادر سرپرست و پدر و مادر همسر می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند، این بیمه نامه، بدون محدودیت سنی و با  مدت یک ماهه، از ساعت 24 روز 20 اسفند 1400 شروع و تا ساعت 24 روز ‏‏20 فروردین1401خواهد بود. وی در ادامه تاکید کرد:  وقوع حوادث در زندگی روزمره، امری اجتناب ناپذیر است و همه ما هر روز با خطرات زیادی مواجه هستیم که با رفتن به سفر، ممکن است این خطرات تشدید شوند. در همین راستا  وبا هدف افزایش آرامش خانواده ها و اشاعه فرهنگ بیمه، بیمه نامه حوادث نوروزی خانواده، در چهار طرح به شرح زیر با پوشش های  فوت ، نقص عضو دایم کلی و جزیی ناشی از حادثه برای هر نفر از اعضای خانواده و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای کل اعضای خانواده ارائه شده و هر یک از بیمه گذاران می توانند یکی از  این طرح ها را  به دلخواه برای  پوشش بیمه ای خود و اعضای خانواده خویش انتخاب نمایند. پوشش بیمه ای بیمه نامه مبلغ تعهدات بیمه نامه ( بر حسب ریال  )                        طرح اول طرح دوم طرح سوم طرح چهارم فوت بر اثر حادثه برای هر نفر بیمه شده 000‏/000‏/250 000‏/000‏/500 000‏/000‏/750 000‏/000‏/000‏/1 نقص عضو و ازکارافتادگی دایم کلی و جزیی ناشی از حادثه برای هر نفر بیمه شده 000‏/000‏/250 000‏/000‏/500 000‏/000‏/750 000‏/000‏/000‏/1 هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای کل خانواده 000‏/000‏/25 000‏/000‏/50 000‏/000‏/75 000‏/000‏/100   مبلغ حق بیمه هر نفر بیمه شده براساس هر یک از طرح های ارایه شده، به شرح زیر می باشند: شماره طرح طرح اول طرح دوم طرح سوم طرح چهارم مبلغ حق بیمه هر نفر بیمه شده (ریال ) 000‏/50 000‏/100 000‏/150 000‏/200      
یک‌شنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۱۸منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بیمه ایران طرح صدور بیمه نامه حوادث نوروزی خانواده را آغاز کرد