بیمه ایران خانواده های مشمول طرح ابتکار اقتصادی _ اجتماعی را تحت پوشش قراردادخانواده های مشمول طرح ‏حمایتی ابتکار اقتصادی – اجتماعی از جمله کسب و کارهای آسیب دیده از کووید 19 و همچنین خانوارهای ‏آسیب پذیر در مناطق محروم چهار استان تحت پوشش بیمه ای قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، با توجه به تاکیدات مهندس شریفی مدیر عامل و رییس هیات مدیره بیمه ایران در خصوص پوشش بیمه غرامت خانواده های محروم مشمول طرح ابتکار اقتصادی – اجتماعی (خانواده های آسیب پذیر ‏تحت امر دفتر توسعه سازمان ملل)، مجتمع خدمات بیمه ای شهید مطهری خانوارهای آسیب پذیر در مناطق محروم استان های تهران، لرستان و هرمزگان را با استعداد 4950 نفر در مرحله اول تا ‏سقف تعهدات مشروحه در ذیل تحت پوشش قرارداده است.: الف – غرامت فوت به هر علت 000ر000ر100 ریال ب ‏-غرامت فوت به علت ابتلا به کرونا 000ر000ر50 ریال ( مازاد بر بند الف ) ‏ گفتنی است، مجتمع خدمات بیمه ای شهید مطهری شرکت سهامی بیمه ایران افتخار خدمت رسانی و همکاری با شرکتهای تحت ‏امر دفتر توسعه ملل متحد در ایران را برای مدت 5 سال بر عهده دارد.
سه‌شنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۵:۰۵منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بیمه ایران خانواده های مشمول طرح ابتکار اقتصادی _ اجتماعی را تحت پوشش قرارداد