بیمه ایران «برند محبوب ایرانیان‏» شدبیمه ایران در هشتمین«جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان» به عنوان محبوب ترین برند ایرانی در گروه بیمه حائز رتبه نخست و کسب تندیس زرین برند محبوب ایرانی شد.
دوشنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۰۰منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بیمه ایران «برند محبوب ایرانیان‏» شد