بیمه ایران از جانفشانی آتش نشانان تجلیل کردمدیر کل و معاون روابط عمومی بیمه ایران، به نیابت از مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و تمامی همکاران، در چهل و یکمین سالروز حماسه آفرینی آتش نشانان قهرمان پالایشگاه آبادان، از زحمات آتش نشانان ایستگاه 43 آتش نشانی تهران، تجلیل به عمل آوردند.
چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۵۸منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بیمه ایران از جانفشانی آتش نشانان تجلیل کرد