برگزاری جلسه شورای هماهنگی معاونان فنی سندیکای بیمه گران در بیمه ایرانجلسه شورای هماهنگی معاونان فنی سندیکای بیمه گران ایران با حضور دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران، دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران، زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران و رئیس شورای هماهنگی معاونان فنی صنعت بیمه و معاونین فنی سایر شرکت های بیمه به میزبانی بیمه ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران در این جلسه موفقیت صنعت بیمه و بهبود عملیات بیمه گری را مرهون همکاری و تعامل معاونان فنی و استانداردسازی در عملیات صدور، کارشناسی و خسارت دانست وگفت : تعامل و تعمق در حوزه فنی، موجب ارتقای کمی و کیفی شرکت بیمه و به تبع آن صنعت بیمه خواهد شد. مدیرعامل بیمه ایران در ادامه از پیگیریها و حمایتهای دبیرکل سندیکای بیمه گران تشکر کرد و افزود :اقدامات اخیر و مصوبه شورای عمومی در مورد مناقصات بیمه ای، نقطه عطفی در همکاری فنی و کاری میان اعضای این شورا خواهد بود از این رو به همه توصیه می کنم برای سنجش ریسک ها وشناسایی بهتر بیمه گذاران، نظام تبادل اطلاعات هوشمند و دقیقی را ایجاد نمایند تا ریسک های مناسب و بیمه گذاران بهتر از گذشته انتخاب شوند. مدیرعامل بیمه ایران همچنین خواهان ایجاد یک سیستم تعیین حداقل نرخ در کلیه رشته های بیمه ای شد و خاطر نشان کرد: باتعیین کف نرخ فنی با شاخص بندی و معیار درست فاکتورهای ریسک، تعیین حق بیمه و بهای خطر بدرستی و عادلانه تعیین می شود. دکتر رضایی، ادامه اصلاحات لازم در آیین نامه ها و مقررات فعلی شورای عالی بیمه از جمله آیین نامه ۷۶ در بخش اتکایی را خواستار شد تا صنعت بیمه کشوربا روزآمدسازی مقررات ،با روند فناوری و توسعه همگام گردد. وی در ادامه سخنان خود، با ارائه پاورپوینتی، بااشاره به تحول جهانی در بخش IT و ریسک و بهره مندی از هوش مصنوعی و تجاری، نواندیشی در صنعت بیمه را ضرورتی انکار ناپذیر دانست. مدیرعامل بیمه ایران در خاتمه، اعضای جلسه را عصاره های فنی صنعت بیمه دانست و خطاب به حاضران در جلسه تاکید کرد: شرکتهای بیمه بایستی به دنبال ارتقای کیفی خدمات، خلق محصولات جدید بیمه ای و بهبود فرآیندها و توسعه بیمه های الکترونیکی و بیمه های زندگی باشند چرا که صنعت بیمه کشور در سال جهش تولید دو ماموریت بزرگ حمایت از تولیدکنندگان داخلی با پوشش های متنوع بیمه ای وجهش تولید در حق بیمه را بعهده دارد که در واقع تولید حق بیمه، هم بطور مستقیم و هم غیرمستقیم در توسعه اقتصاد کشور نقش آفرینی می کند.  دکتر سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران هم در این جلسه، مراحل آماده سازی دستورالعمل مناقصات بیمه ای را تشریح کرد وگفت: درحال حاضر که شاهد عصر دیجیتال وتغییرات گسترده در دنیا هستیم باید برای ادامه فعالیت های خود شرائط جدیدی را ایجاد نماییم تا خود را با روند تغییرات همگام سازیم. دبیرکل سندیکای بیمه گران، آماده سازی دستورالعمل مناقصات بیمه ای را یکی از اقدامات بسیار خوب صنعت بیمه دانست وخواهان همکاری همه شرکت ها برای پیاده سازی این دستور العمل شد. دکتر کریمی رقابت منفی را یکی از عوامل بازدارنده رشد صنعت بیمه معرفی کرد وخواهان استفاده از تجارب معاونان فنی برای توانمند سازی نیروی انسانی صنعت بیمه شد. محمد زاهدنیا معاون فنی بیمه ایران نیز از حضور همه اعضای شورا به خصوص مدیر عامل بیمه ایران و دبیرکل سندیکای بیمه گران در این جلسه تشکر و قدردانی نمود و دستور کار جلسه شورا با تعیین و انتخاب اعضای کمسیون مناقصات بیمه ای سندیکا و بررسی مفاد اصلاحی آئین نامه شماره 76 شورایعالی بیمه و ارائه نظرات معاونان فنی صنعت بیمه ادامه پیدا کرد.
سه‌شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ ۲۰:۱۰منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : برگزاری جلسه شورای هماهنگی معاونان فنی سندیکای بیمه گران در بیمه ایران