برگزاری جلسه افتتاحیه تیم ارزیابی بیمه ایرانجلسه افتتاحیه ارزیابی بیمه ایران بر اساس الگوی 34000 منابع انسانی با حضور اسماعیل داورپناه معاون توسعه مدیریت و منابع ، عبدالصمد خدامی سرپرست معاونت حقوقی و هماهنگی امور استانها شعب و نمایندگی ها، شمس اله سلامی مدیر کل برنامه ریزی و بودجه، مهدی پور مدیر کل روابط عمومی و امور یبن الملل و سید حسن شهرستانی مدیرکل امور منابع انسانی  و کارشناسان حوزه منابع انسانی وتیم ارزیابی در ساختمان مرکزی به ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران،  داورپناه در این جلسه اظهار داشت : در وضـعیت رقـابتی موجـود و در محیطـی کـه تغییـرات  پی درپی و نوآوریهای مداوم اصلی ترین ویژگی آن است تنها سازمانهایی موفق به کسب سرآمدی خواهند شد که نقش اسـتراتژ یک منـابع انسـانی خود را درک نموده و دارای منابع انسانی ماهر، دانش محور، شایسته، نخبه و توانمند باشند. بیمه ایران یک شرکت دولتی است که باید بر اساس قوانین و مقرات حاکم بر شرکت های دولتی حرکت کند. بنابراین،  این شرکت نیاز به تکنولوژی پیشرفته دارد هرچند که  منابع مالی و تکنولوژی تنها مزیت سـازمان هـا بـه شـمار نمی روند. وی در ادامه تاکید کرد: امروزه با توجه به شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمانها، افـزایش رقابـت و لـزوم اثربخشی آن در چنین شرایطی، نیاز شرکت ها به نسلی ارزشمند از کارکنان کاملا مشخص شده است. همکاران ما مهمترین بخش شرکت  و مزیت اصلی موفقیت آن هستند.  دراختیار داشتن نیروی انسانی مستعد و توانمند، می توانـد فقدان یا نقص منـابع دیگر راجبـران نمایـد. ملاکهای جذب ،توسعه و نگهداشت منابع انسانی در بیمه ایران بر اساس اصول حاکم بر شرکت های دولتی اجرا می گردد و ما با تحولاتی که در آموزش و توسعه برای افزایش اثر بخشی نیروی انسانی اجرا نمودیم از همکاران خود توقع بیشتری داریم . وی ادامه داد: بیمه ایران شرکتی با میانگین سنی و تجربه بالاست، در جذب نیروی انسانی دو مدل برنامه ریزی شده و جذب برنامه ریزی نشده داریم که در نوع اول با به کارگیری ابزار ها و آزمون های موجود، … نیرو جذب می کنیم و در مدل دومی بر اساس قوانین تبدیل وضعیتی و جذب نیروهای شرکتی این کار انجام شده است، که در نوع اول مشکلی نداریم و اخیرا نیز حدود 170 نیرو از این طریق جذب شرکت شده است. همچنین، در بخش توسعه نیز برنامه های متنوع آموزشی با برگزاری دوره های مختلف صورت گرفته و در بخش  نگهداشت نیز با اعطای انواع وام ها و داشتن سیستم رفاه مشکل جدی نداریم. در واقع هدف اصلی از ایجاد تیم ارزیابی تشخیص نقاط ضعف و قوت ما پیرامون اثر بخشی وکارایی و فرآیندها حوزه منابع انسانی و هماهنگی این حوزه با سایر بخش ها برای داشتن نیروی انسانی چابک و با دانش است. ما باید با توجه به پیچیدگی های خاص منابع انسانی، برای آن فرآیندهایی را تعریف کنیم و هر چند وقت این فرآیندها را بروز نماییم . دکتر خدامی در ادامه جلسه به معرفی تیم ارزیاب پرداخت و گفت : مدل ها به ما کمک می کند تا براساس یک چارچوب علمی و تجربیات یک سازمان پیشرو در زمینه های مخلف مسیر درست را انتخاب کنیم و نقشه راه آینده را ترسیم نماییم که بر همین اساس پس از بررسی مدل های مختلف الگوی 34000 به عنوان مبنایی برای آسیب شناسی نگرش ها وفرآیندهای مرتبط با حوزه منابع انسانی انتخاب گردیده وپس از تکمیل اظهارنامه و مستند سازی مسائل از حوزه های مختلف، ارزیابی نهایی امروز به انجام خواهد رسید و بر اساس بازخورد دریافتی پس از شناخت وضع موجود، برنامه ریزی لازم برای آغاز فرآیند توسعه در زمینه های مختلف صورت خواهد گرفت . وی در ادامه افزود: مدل34000 بر اساس چند فلسفه زیربنایی طراحی شده  و در این مدل ممیزی بر اساس یک سری الزامات و استانداردهای خاص و ارزیابی بر اساس یک سری اصول اساسی است، بیمه ایران سرشار از منابع مادی و معنوی است و قرار است با اجرای این برنامه ها بهتر از قبل باشیم چرا که ویژگی های مثبت بیشتری داریم. در ادامه جلسه تیم ارزیابی بیمه ایران متشکل از دکترحمید رضا یعقوبی، دکتر آصفه مستاجران و حضرتی به تشریح روشهای ارزیابی  مدل 34000 و جدول زمانی مربوط به این مدل جهت ارزیابی از حوزه های منابع انسانی، برنامه و بودجه، آموزش و روابط عمومی پرداختند و هر یک از کارشناسان نیز دیدگاه های خود را در این زمینه مطرح کردند.
شنبه، ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۴۶منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : برگزاری جلسه افتتاحیه تیم ارزیابی بیمه ایران