بروز اختلال در مرکز تماس بیمه ایران

قابل توجه مشتریان محترم مرکز تماس لطفا تا زمان رفع اختلال شماره ۰۹۶۶۸، از شماره ۰۲۱۸۶۷۱۲۰۲۰ جهت برقراری ارتباط با مرکز تماس بیمه ایران استفاده نمایید. 
دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۵۰

منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بروز اختلال در مرکز تماس بیمه ایران