با تکیه بر کارآفرینان جوان شمالی و حمایت از آنها، سرمایه گذاری هدفمند و با در نظر گرفتن توانمندی های منطقه می توانیم صاحب برند های صادرات محور شویمدکتر دژپسند در جلسه صبح امروز با مسئولان و صنعتگران استان گلستان اظهار داشت: با تکیه بر کارآفرینان جوان شمالی و حمایت از آنها، سرمایه گذاری هدفمند و با در نظر گرفتن توانمندی های منطقه می توانیم صاحب برند های صادرات محور شویم. وزیر امور  اقتصادی و دارایی در جلسه صبح امروز با مسئولان و صنعتگران استان گلستان اظهار داشت: با تکیه بر کارآفرینان جوان شمالی و حمایت از آنها، سرمایه گذاری هدفمند و با در نظر گرفتن توانمندی های منطقه می توانیم صاحب برند های صادرات محور شویم.     به گزارش شبکه اقتصادی و دارایی ایران ( شادا)، دکتر دژپسند که در جمع مسئولان و صنعتگران استان گلستان سخنرانی می کرد، اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت‌های منطقه و با توسعه بخش های خدمات، کشاورزی و گردشگری و با سرانه اشتغال زایی کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان، می توانیم سطح  اشتغال را در استان افزایش دهیم.    وزیر اقتصاد به اهمیت سرمایه‌گذاری در مناطق شمالی اشاره کرد و افزود : باید با رویکرد کاهش آثار نامطلوب زیست محیطی، ارزش افزوده قابل توجه و اشتغال زایی مناسب را صورت دهیم.   دژپسند با اشاره به ظرفیت های ویژه سه استان شمالی کشور افزود: با نگاه منطقه ای به سه استان شمالی، لحاظ رویکرد زنجیره ای به تولید، ترکیب توانمندی ها و افزایش بهره برداری از ظرفیت های این استان ها، میتوانیم بخش بزرگی از نیازهای کشور به محصولات مختلف از جمله کشاورزی و خوراکی را برآورده سازیم.   وی در ادامه تصریح کرد: با تکیه بر کارآفرینان جوان شمالی و حمایت از آنها، سرمایه گذاری هدفمند و با در نظر گرفتن توانمندی های منطقه می توانیم صاحب برند های صادرات محور شویم.    دکتر دژپسند با اشاره به تحریم های ظالمانه دشمنان اظهار داشت : در شرایطی که در سه سال اخیر ، سخت ترین نوع تحریم ها بر ما تحمیل شد و در آمدهای نفتی به نحو قابل توجهی کاهش یافت، اما خوشبختانه  باتأمین مالی دولت با حداقل  آثار نامطلوب، علاوه بر آنکه هزینه های جاری را پرداخت کنیم، بخش قابل توجه هزینه های عمرانی را نیز تخصیص دهیم.
دوشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۵۷منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : با تکیه بر کارآفرینان جوان شمالی و حمایت از آنها، سرمایه گذاری هدفمند و با در نظر گرفتن توانمندی های منطقه می توانیم صاحب برند های صادرات محور شویم