بازدید مدیرعامل بیمه ایران از چند شعبهدکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران با همراهی جمعی از مدیران ستادی شرکت از شعبه های بازار، سعدی، معاونت اجرایی خسارت جانی اتومبیل و معاونت اجرایی اشخاص بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر رضایی در بازدید از این شعبات ضمن دیدار و گفتگو با کارکنان بخش های مختلف، از تلاشهای همکاران، صمیمانه قدردانی کرد. مدیرعامل بیمه ایران همچنین نحوه ارائه خدمات به بیمه شدگان و مراجعین را از نزدیک بررسی و ضمن تاکید بر ضرورت تناسب ساختمانهای واحدهای اجرایی شرکت با نوع فعالیت و خدماتی که ارائه می کنند، بر موارد زیر تاکید نمود: الکترونیکی کردن تمامی امور و کاهش عملیات کاغذی به خصوص در روند تشکیل و ثبت پرونده های درمان و دیه ثالث تهیه میکروفیلم از اسناد و بهبود بایگانی مدارک و نگهداری سوابق به صورت الکترونیکی توجه به محل استقرار کارکنان با عنایت به عدم تناسب کاربری ساختمان وتلاش مدیران مربوطه برای فراهم نمودن ساختمان مناسب برای استقرار همکاران شعب پرهیز از تجمع مراجعه کنندگان و تلاش برای انجام امور از طریق زیرساختهای رایانه ای وکاهش مراجعات بهبود در ارائه خدمات درمانی به همکاران بازنشسته و اتخاذ تدابیری برای تسریع درپرداخت هزینه درمان ایشان مدیرعامل بیمه ایران همچنین مقرر نمود پیگیری لازم برای بیمه درمان همکاران بازنشسته قراردادی انجام پذیرد. شایان ذکر است در بازدید مدیرعامل از شعبه سعدی، دکتر رضایی از موزه تماشاگه تاریخ واقع در این شعبه نیز بازدید و یادداشتی در دفتر یادبود آن، تحریر نمود. آقایان حقیقی پناه، میرآقایی، سلامی، رحمتی و بصام، مدیرعامل بیمه ایران را در این بازدیدها همراهی کردند.  
دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۷منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بازدید مدیرعامل بیمه ایران از چند شعبه