بازدید مدیرعامل بیمه ایران از استان سمناندکتر رضایی مدیرعامل بیمه ایران با همراهی آقایان طبیعی نژاد معاون حقوقی و هماهنگی امور استان ها، شعب و نمایندگیها، برزویی مدیرکل حراست و رسولی مدیرکل دفتر مدیرعامل و هیات مدیره، در سفری کاری به استان سمنان از شعبه بیمه ایران این استان بازدید و با همکاران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر رضایی پس از بازدید از شعبه سمنان به همراه آقای وفاپیشه مدیرکل بیمه ایران استان سمنان، با مهندس آشناگر استاندار سمنان در ساختمان استانداری دیدار و درباره موضوعات مورد علاقه دوطرف گفتگو کردند. مهندس آشناگر استاندارسمنان ضمن تشکر وقدردانی از مدیرعامل بیمه ایران و هیات همراه، خواستار بسط وگسترش فعالیت بیمه ای و ارتباط با کارخانجات صنعتی استان و تعامل بیشتر با بیمه گزاران با مشارکت بیمه ایران دراین استان شد. دکتر رضایی مدیر عامل بیمه ایران نیز با اشاره به اینکه استان سمنان، استانی صنعتی است که قابلیتهای زیادی دارد، برای پیگیری توسعه بیمه در استان قول همکاری داد. در ادامه این سفر، مدیرعامل بیمه ایران از شرکت بزرگ صنعتی نساجی کویر سمنان واقع در شهرک صنعتی سمنان هم بازدید کرد.  
سه‌شنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۰۰منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بازدید مدیرعامل بیمه ایران از استان سمنان