بازدیدهای مدیرعامل بیمه ایران در سفر یک‌روزه به استان قممدیر عامل بیمه ایران در سفری یک‌روزه به استان قم، از پایانه خسارت و ساختمان مرکزی استان بازدید و از نزدیک مسائل و مشکلات بیمه‌ای استان را بررسی کرد.
شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ۰۸:۵۵منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : بازدیدهای مدیرعامل بیمه ایران در سفر یک‌روزه به استان قم