انتخاب مدیرعامل بیمه ایران به عنوان ‏ رییس شورای عمومی سندیکای بیمه گرانمهندس حسن شریفی مدیرعامل و رییس هیات مدیره بیمه ایران با رای اکثریت قاطع اعضا به عنوان رییس شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.‏ به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، روز دوشنبه 18 بهمن 1400 شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران با حضور اکثریت اعضا تشکیل ‏جلسه داد و طی آن در خصوص انتخاب رئیس شورای عمومی و اعضای هیات رئیسه رای گیری ‏به عمل آمد.‏ در این نشست با توجه به بازنشستگی سید مجید بختیاری مدیرعامل سابق بیمه ایران و اتمام دوره ریاست وی، اعضای شورای عمومی با قدردانی از زحمات او درسندیکا، در خصوص سمت ریاست شورای عمومی تصمیم گیری کردند و مهندس حسن شریفی رییس هیات مدیره و مدیرعامل کنونی بیمه ایران را برای مدت 2 سال به عنوان رئیس شورای عمومی انتخاب کردند.
دوشنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ۱۴:۱۵منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : انتخاب مدیرعامل بیمه ایران به عنوان ‏ رییس شورای عمومی سندیکای بیمه گران