اعلام سود سرمایه گذاری های بیمه های زندگی بیمه ایران برای سال های 93 تا 98بازدهی مجموع سرمایه گذاری ها بیمه های زندگی بیمه ایران‏ برای سال های 93 تا 98‏ و به تبع آن سود مشارکت بیمه گذاران بیمه های زندگی بیمه ایران که بزودی در حساب های بیمه گذاران اعمال می شود، به تفکیک اعلام شد.
دوشنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۰۱منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : اعلام سود سرمایه گذاری های بیمه های زندگی بیمه ایران برای سال های 93 تا 98