آمادگی بیمه ایران برای اجرای سند راهبردی با اجماع تمامی ذینفعان کلیدی شرکت* بختیاری: «نوآوری باز» ،«غلطان بودن» و «تحول دیجیتال» کلید واژه های اساسی سند راهبردی بیمه ایران است
دوشنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ۱۷:۳۹منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : آمادگی بیمه ایران برای اجرای سند راهبردی با اجماع تمامی ذینفعان کلیدی شرکت