دانلود نرم افزار اندرویدی بیمه یار

این نرم افزار که برای گوشی های اندرویدی ساخته شده است ، جهت محاسبه حق بیمه بیمه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل و بیمه آتش سوزی (در آینده) و بیمه مسولیت (در آینده) می باشد.