پرسش و پاسخ با موضوع بررسی نقش و جایگاه بیمه ایران در صنعت بیمه کشور با حضور جناب آقای مهندس بختیاری مدیرعامل بیمه ایرانپرسش و پاسخ با موضوع بررسی نقش و جایگاه بیمه ایران در صنعت بیمه کشور با حضور جناب آقای مهندس بختیاری مدیرعامل بیمه ایران ، دوشنبه ۲۹ آذر  ساعت ۱۳   از طریق صفحه رسمی بیمه مرکزی در اینستاگرام به آدرس bimeh_markazi
دوشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۷منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : پرسش و پاسخ با موضوع بررسی نقش و جایگاه بیمه ایران در صنعت بیمه کشور با حضور جناب آقای مهندس بختیاری مدیرعامل بیمه ایران