وزیر امور اقتصادی و دارایی از شرکت صنایع چوب‌وکاغذ مازندران بازدید کردوزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه‌ی سفر استانی فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، به استان‌های شمالی کشور؛ از شرکت صنایع چوب‌وکاغذ مازندران بازدید کرد.
یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۵۰منبع : سایت بیمه ایران

لینک خبر : وزیر امور اقتصادی و دارایی از شرکت صنایع چوب‌وکاغذ مازندران بازدید کرد